V severní Evropě existuje práce v sektoru architektury

Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

Architekti budou muset hledat práci v severní Evropě.

Současná situace v oblasti architektury a stavebnictví ve Španělsku je dobře známá a vzhledem k větším nedostatkům v pracovní části musí mnoho kolegů emigrovat do jiných zemí hledat chléb. V lednu byl zveřejněn průzkum ekonomických trendů s odkazem na sektor architektury z roku ARCHITEKTSKÁ RADA EVROPY. Kde se ukázalo, že sektor architektury v severní Evropě sleduje vzestupný trend, který je větší než ve zbytku zemí Společenství.

Průzkum přibližně 4 600 architektů z celé Evropy odhaluje vzestupný trend na evropské úrovni optimismu v architektonické profesi nebo odvětví. Počet respondentů, kteří hodnotí současnou situaci jako dobrou nebo velmi dobrou, se za poslední rok zdvojnásobil (z 9,1 % na 21,9 %). I přes nárůst je většina respondentů stále pesimistická (54,6 %) ohledně ekonomického oživení sektoru.

Pokud se podíváme na rozdělení podle zemí, můžeme vidět značné rozdíly, kde je severní Evropa v čele s Norskem, Švédskem a Finskem jednoznačně sebevědomější a spokojenější než zbytek Evropy. V případě Španělska můžeme existující pesimismus ověřit.

Je třeba vzít v úvahu, že z grafu lze také odvodit z názoru respondentů, že v severoevropských zemích se pokračuje ve výstavbě a jsou tedy místy, kde najdeme práci.

S ohledem na pracovní vytížení nebo očekávání většího počtu projektů souvisejících se sektorem architektury se očekává zlepšení oproti předchozím letům. Méně architektů očekává pokles své pracovní zátěže (31,3 %) a více očekává nárůst (23,8 %).

Pokud jde o počet zaměstnanců v různých technických kancelářích, průzkum to ukazuje počínaje rokem 2014 budou teoreticky v odvětví vytvářena pracovní místa.

V soukromém sektoru stavebnictví, konkrétně bydlení (Představuje 44 % stavebnictví v Evropě), podle respondentů předpokládají pro letošní rok nárůst práce, stejně jako ve veřejném sektoru, kde jsou očekávání rovněž příznivá.

Jako závěry průzkumu můžeme odvodit, že:

  • Obecně se nálada mezi architekty zlepšuje. Více respondentů očekává v krátkodobém horizontu nárůst své pracovní zátěže a v důsledku toho očekává nárůst počtu zaměstnanců.
  • Očekává se nárůst práce v soukromém i veřejném sektoru.
  • Navrhuje se pomalé zotavení v sektoru architektury.
  • Významné rozdíly mezi zeměmi severní Evropy, kde byl trend ve stavebnictví lineárnější a koherentnější ve srovnání se zeměmi jižní a střední Evropy, kde tehdejší ekonomický boom způsobil nárůst nadměrné výstavby.
  • Země jako Norsko, Švédsko a Finsko jsou vhodné a mají dobré vyhlídky na nalezení práce související s architekturou a stavebnictvím.

Přístup k přehledu z TADY.

Pokud se vám to líbilo, sdílejte!

Vám pomůže rozvoji místa, sdílet stránku s přáteli
Tato stránka v jiných jazycích:
Night
Day